Pan Text

privacyverklaring

Privacyverklaring Pantext Vertalingen

Uw privacy is voor ons belangrijk. We hechten grote waarde aan het zorgvuldig en veilig omgaan met gegevens van onze opdrachtgevers, en bezoekers van onze website. Dit doen we in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het gaat ons om de volgende punten:

 • We voldoen aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige wetgeving op het gebied van privacy.
 • Indien u persoonlijke gegevens aanbiedt ter vertaling geeft u automatisch toestemming deze te verwerken voor de uitvoering ervan. U kunt deze toestemming altijd intrekken. Let op: indien u uw toestemming intrekt, blijven de eerdere verwerkingen van gegevens die we gedaan hebben met uw toestemming rechtmatig.
 • We gaan zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens die u aan ons toevertrouwt. We slaan uw gegevens veilig en afgeschermd op en we zien erop toe dat onze medewerkers, free lance vertalers en andere betrokkenen veilig met informatie omgaan.
 • We verstrekken uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk is met de levering van een product of dienst. Daarnaast delen we gegevens met andere partijen alleen wanneer we dat vanuit wet- en regelgeving of op basis van een contractuele bepaling verplicht zijn.
 • Pantext neemt de noodzakelijke maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 • We verzamelen alleen gegevens die we nodig hebben; overige gegevens slaan wij niet op.
 • We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
  U kunt uw persoonlijke gegevens altijd inzien en laten aanpassen of verwijderen. Aan een verzoek daartoe geven wij gehoor, binnen de kaders van de geldende wettelijke bepalingen.
 • We trachten zo transparant mogelijk te zijn over ons privacybeleid.
  Op deze privacyverklaring is het Nederlands recht van toepassing.

   

  Pantext Vertalingen behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande aankondiging, wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Deze publiceren wij dan direct op onze website.
  Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over onze verwerking van gegevens, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Contactformulier